ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กลมวยโบราณ เข้าข้างหลังดัดก้านคอ สู่ท่าดัดตนแบบไทย ผกผันยอกย้อนกันไม่รู้จบ

การเข้าท่ากลมวย ดัดก้านคอจากด้านหลัง
ดัดตนแก้ขัดเอว


ดัดตนแก้ลมในท้องในอกความสัมพันธ์กันระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทย และศิลปะป้องกันตัวแบบไทยที่มีความเกี่ยวพันกันอย่างแยบยลเกี่ยวด้วยเหตุและผลแห่งสาระในการศึกษาร่างกายมนุษย์ รวมตลอดถึงองค์ความรู้ด้านกดจุด การนวดแผนไทย การศึกษาแนวแล่นของเส้นประธานสิบ องค์ประกอบของกายวิภาคในร่างกายมนุษย์ ใช้เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บในร่างกาย หรือใช้เพื่อทำลายให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้ในขณะเดียวกันโดยขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระทำเป็นหลัก


เพราะจุดรักษาและจุดทำลายนั้นบางครั้งก็คือจุดเดียวกันแตกต่างกันก็แต่เพียง การเน้นสัมผัสในขณะกระทำเท่านั้น

การเรียนรู้ขอบจำกัดของร่างกายตนเอง เพื่อใช้ในการจัดการกับร่างกายของผู้อื่นจึงเป็นการ รู้เขา รู้เรา อย่างหนึ่งตามหลักกลยุทธ์ในการต่อสู้อย่างหนึ่งนั่นเอง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น