ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

กลดาบไทย สอดสร้อยมาลา swords technique krabi krabong Phuket

กลดาบสอดสร้อยมาลา จัดเป็นกลพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้เนื่องจากถูกจัดอยู่ในท่ารำดาบพื้นฐานของสำนักบ้านครูแปรง กลวิธีแยกดาบเข้าต่อสู้อาจแยกออกได้หลายลักษณะ ที่นำมาสาธิตนี้เป็นการใช้เพื่อสู้กับดาบที่ฟันมาจากทิศเฉียงบน โดยการยกดาบบนขึ้นรับแล้วสอดแทงหงายขึ้นด้วยดาบล่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น