ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มวยโบราณ ไชยา ศาสตร์พิชัยยุทธ์ โดยครูแปรงMuayBoran Chaiyaจากประวัติมวยไชยาตามครูบาอาจารย์ที่เล่าสืบต่อกันมานั้น มีแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นด้วย ท่านพ่อมา พระภิกษุสงฆ์ผู้ซึ่งเคยเป็น ทนายเลือกหรือตำรวจลับรักษาพระองค์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน จากในวังหลวง ตามที่มาในรัชกาลที่ ๓ โดยกรมทนายเลือก ได้ละทิ้งทางโลกออกบวชแสวงหาสัจธรรมล่องลงมาจนถึงเมืองไชยา ณ วัดทุ่งจับช้าง และได้เผยแพร่ความรู้วิชาการทั้งหมัดมวย และองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ลูกศิษย์ต่อๆกันมา เมื่อกล่าวถึงทนายเลือกผู้ที่ถูกขนานนามว่า เป็นคนเก่งคนกล้าทั้งวิชาความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์ของการต่อสู้เพื่อรักษาผู้ที่สำคัญที่สุดนั้นย่อมหมายความว่า การได้อยู่ในกรมกองทนายเลือกได้ในสมัยก่อน จึงต้องเป็นคนเก่ง วิชาต่อสู้ต้องเก่งกาจ ด้านจิตใจที่เข้มแข็ง แกร่งทั้งกายทั้งใจ

ดังมีประวัติว่าด้วยกรมทนายเลือกมีมาแต่ยุคสมัยอยุธยาเรื่อยมาจวบจนรัตนโกสินทร์ ปรากฏมีหลักฐานจนถึงต้นรัชกาลที่ ๖ เนื่องด้วยบุคคลที่เป็นทนายเลือกอย่างปรมาจารย์ พระไชยโชคชกชนะ (อ้น) ครูมวยมือเยี่ยมจังหวัดพระนคร เจ้ากรมทนายเลือกครูมวยและครูกระบี่กระบองผู้กระเดื่องนาม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ผู้มีหลวงวิศาลดรุณกร เป็นศิษย์เอกของท่านผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิยทยาลัยอีกด้วย จึงจะกล่าวได้ว่าผู้ที่ได้เอ่ยนามตามท้ายแล้วว่า ทนายเลือกจึงมีความสามารถทั้งการต่อสู้ไว้อย่างเต็มเปี่ยม และนี่เองจึงเป็นเสมอเหมือนว่าด้วยท่าร่างท่าครูที่คล้ายคลึงกันของท่านพ่อมาและจากท่าย่างสามขุมตามอย่าง ปรมาจารย์หลวงวิศาลดรุณกร จึงเชื่อได้ว่า สายมวยไชยาคือมวยเมืองหลวงมวยจากพระนครที่เป็นสิบต่อขยายสาย ณ เมืองไชยาจนกลับมารับใช้ในเมืองพระนครอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง

อีกความหนึ่ง อิงจากตำรามวยโบราณในรัชกาลที่ ๓ ที่มีปรากฏเป็นหลักฐานชั้นดีที่บ่งบอกว่า มวยไชยาเป็นมวยหลวง มวยในวัง อันมีท่าร่าย ท่าร่าง เหมือนในสมุดข่อยในรัชสมัยดังกล่าวนี้เช่นกัน จึงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า มวยไชยา คือ มวยหลวง มวยวัง ศักดิ์และศรีของมวยทนายเลือกอย่างเต็มภาคภูมิ

ส่วนความเลือนหายของท่าบางท่าอย่าง ทุ่ม ทับ จับ หัก นั้นสืบเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งต่อยมวยหน้าพระที่นั่งจนมีนักมวยสิ้นชีพ ณ ที่นั้นเป็นเหตุความชอบให้มวยสากลได้ใช้เหตุแห่งความนี้ เปลี่ยนแปลงการชกมวยคาดเชือกหรือท่าทางมวยโบราณบางท่าเป็นท่าสงวนไม่ได้ใช้ออกอาวุธ กระทำต่อเพื่อนร่วมชาติ ร่วมแผ่นดินกันได้ อันจะเป็นอันตรายถึงชีวิต ใครที่ใช้หรือซ้อมต้องระวังอยู่ในความไม่ประมาทมีสติทุกครั้งที่ใช้ ทั้งนี้ก็เพื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น