ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

ประกาศ จาก บ้านครูแปรง มวยไชยา ดาบไทย เรื่อง การเรียนการสอน muaychaiya

ประกาศ
จาก“บ้านครูแปรง” (โดยครูแปรง)
เนื่องจากเกิดความสับสนในการเผยแพร่ และสืบทอดมวยไชยาและอาวุธไทยพิชัยยุทธ์สายครูแปรง ดังนั้นเพื่อความชัดเจน จึงขอประกาศให้ศิษย์ไชยา และประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ จึงขอประกาศว่า

สำนักมวยไชยาศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์“บ้านครูแปรง” ในปัจจุบันนี้ ที่เปิดทำการสอนอยู่อย่างถูกต้อง ถูกระเบียบตามธรรมเนียม และประเพณี มีดังต่อไปนี้

All star golf complex โดยมี ครูแปรง, ธนากร ตีรวิทย์(อาร์ท) และสิทธา แสนสมบูรณ์สุข(แบต) เป็นผู้ดูแล
ราชกรีฑาสโมสร โดยมี ครูแปรง, ธนากร ตีรวิทย์(อาร์ท) และสิทธา แสนสมบูรณ์สุข(แบต) เป็นผู้ดูแล
บ้านมวยไทย โดยมี ครูแปรง และสิทธา แสนสมบูรณ์สุข(แบต) เป็นผู้ดูแล
เชียงใหม่ โดยมี ภูชิษณุ ไชยพลี(ยิ่ง) เป็นผู้ดูแล
ภูเก็ต (ราไวย์มวยไทย, สะพานหิน ฯลฯ) โดยมี ชนุภณ ยอดสมัย(โช) เป็นผู้ดูแล
หมายเหตุ ทีมงานร่วมเผยแพร่ ธีรพรรค แซ่แต้(พรรค), ชัยวัฒน์ ศิริซุ้มสุวรรณ(บิ๊ก), ธีรดา จิตต์แทนคุณ(ดา), กิตติศักดิ์ ฤทธิ์วงศ์นุรักษ์(แชมป์) ฯลฯ

นอกเหนือจากสถานที่ และบุคคลที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น ถึงแม้ว่าจะได้เคยทำงานกับครูแปรงมาก่อนก็ตาม ต่างได้พ้นสภาพจากการเป็นครูฝึกของ ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์“บ้านครูแปรง” แล้ว เพราะฉะนั้นการกระทำการใดๆของบุคคลเหล่านั้น และสถานที่อื่นๆที่เคยเกี่ยวข้อง เช่น สุโขสปา เป็นต้น ไม่ใช่สาขา และไม่ได้เกี่ยวข้องกับศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์“บ้านครูแปรง” อีกต่อไป สิ่งที่เกิดจากความผิดพลาดจากบุคคล และสถานที่ดังกล่าว หากเกิดขึ้น หรือมีขึ้นไม่ว่าในปัจจุบันนี้ หรือในอนาคตข้างหน้า จะไม่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์ “บ้านครูแปรง” และครูแปรง แต่อย่างใด และหากการกระทำใดๆจากบุคคล และสถานที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์“บ้านครูแปรง” และครูแปรง ไม่ว่าในปัจจุบันนี้ หรือในอนาคตข้างหน้า ทางศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์“บ้านครูแปรง” และครูแปรง ขอสงวนสิทธิในการฟ้องร้องทั้งในทางแพ่ง และอาญาต่อไป

ลงชื่อ นายณปภพ ประมวญ(ครูแปรง)

(ประธานศูนย์ศึกษาสยามยุทธ์“บ้านครูแปรง”)

๘ เมษายน ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น