ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

"วิถีแห่งศาสตรา : ปริศนา ศรัทธา และอาคมแห่งอาวุธไทย"

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง

"วิถีแห่งศาสตรา : ปริศนา ศรัทธา และอาคมแห่งอาวุธไทย"

วันที่ 5 มี.ค. 54 ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เข้าชมนิทรรศการศตราวุธ วันที่ 5-9 มี.ค. 54 ณ สถานที่เดียวกัน

ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับเอกสารประกอบการสัมมนา
(มีจำนวนจำกัด...สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า...เท่านั้น)


ลงทะเบียน 08.30 น.

ภาคเช้า 09.00-12.00 น. เป็นการสัมมนา
“คติความเชื่อเรื่องศาสตราวุธในสังคมไทย" โดย อาจารย์ภุชชงค์ จันทวิช


“วิวัฒนาการศาสตราวุธกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย" โดย อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช

ภาคบ่าย 13.30-15.30 แสดงสาธิตการต่อสู้เกี่ยวกับศาสตราวุธโบราณของไทยประกอบการบรรยาย

โดย คณะครูแปรง ญปภพ ประมวญ มูลนิธิมวยไทยไชยา

หมายเหตุ : นิทรรศการเปิดกรุศาสตราวุธไทยจัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๕ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ บริเวณโถงหอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น